Bases dels grups

No, si es tenen entre 16 i 17 es pot participar sempre que es contacti primer amb engrescat@telecogresca.com

S’han de presentar treballs originals de cada grup, no versions. Si el jurat creu que hi ha hagut plagis o còpies, aquests no seran acceptats. S’han de presentar entre 3 i 5 temes, amb una durada total d’entre 10 i 20 minuts.

Els temes s’han de presentar amb links de soundcloud o youtube.

Sí, sempre que els dos grups no tinguin els mateixos participants.

Del 5 de novembre al 3 de desembre estarà obert el període d'inscripcions. Seguidament, del 4 al 6 de desembre s'hauran d’aconseguir un mínim de 50 vots, sinó el grup quedarà desqualificat.

L’última fase serà del 7 al 16 de desembre, en aquesta s’haurà d’aconseguir arribar al màxim de vots.

La final es celebrarà el 8 de febrer.

La final serà a l’Espai Jove La Fontana (Barcelona), a on hi tocaran 4 grups: els dos que hagin obtingut més vots a l’última fase i dos grups escollits per l’Associació.

Bases dels DJs

El participant, a part de ser discjòquei, també ha de ser productor. Aquest es pot presentar en solitari o en parella.

S’ha de ser major de 18 anys, si es té entre 16 i 17 anys, s’ha de contactar primer amb engrescat@telecogresca.com.

S’ha de presentar una sessió d’una durada de 20 minuts. En aquesta hi ha d’haver almenys un tema propi (el bootleg i el remix no se’n consideren). També s’hi ha d’incloure una llista detallada de les cançons (tracklist) amb els temps exactes en que comença cada cançó.

La sessió s’ha de presentar amb un link del Youtube o del Soundcloud.

Del 5 de novembre al 3 de desembre estarà obert el període d'inscripcions. Seguidament, del 4 al 6 de desembre s'hauran d’aconseguir un mínim de 50 vots, sinó el grup quedarà desqualificat.

L’última fase serà del 7 al 16 de desembre, en aquesta s’haurà d’aconseguir arribar al màxim de vots.

La final és el 8 de febrer.

La final serà a l’Espai Jove La Fontana (Barcelona), a on hi tocaran 3 discjòqueis: el que hagi obtingut més vots a l’última fase i dos escollits per l’Associació.

Els jutges es fixaran en si el participant sap mesclar amb confiança, que no es repeteixin cançons, en la presència a l’escenari i en com el públic respongui.


Si vols saber-ne més, descarregat les bases del concurs complertes: Bases Engresca't 2019