Bases DJ Engresca't 2018

 • Podran participar al concurs tots els discjòqueis que també siguin productors i resideixin a l’estat espanyol, sense importar l’estil de música.
 • Tots els participants hauran de ser majors de 16 anys. Si hi hagués algun menor d’edat, s’haurà de demanar un document a engrescat@telecogresca.com.
 • En cas que els participants tinguin algun tipus de contracte amb alguna sala d’oci, aquest contracte no haurà d’entrar en conflicte amb cap de les bases del concurs.
 • Els DJ s’han de presentar en solitari o per parelles.
 • No podran participar guanyadors d’edicions anteriors del concurs.
 • Els concursants s’hauran d’inscriure a l’adreça web www.engrescat.org emplenant el formulari d’inscripció allà detallat.
 • Els participants hauran de presentar una sessió en viu.
 • La sessió presentada a concurs haurà de tenir una durada de 20 minuts i haurà d’incloure almenys un tema propi.
 • Els bootleg i remix no es consideren temes propis.
 • S’ha d’incloure amb la sessió una llista de cançons (tracklist) curosament detallada.
 • La sessió presentada s’haurà d’adjuntar al formulari d’inscripció en format digital mp3, amb un bitrate comprès entre 192kbps i 320kbps.
 • Els participants han de tenir repertori suficient per a poder realitzar una sessió en directe durant 45 minuts - 1 hora.
 • Tant els participants que accedeixin a la fase final com els guanyadors hauran de responsabilitzar-se del material que necessitin per a dur a terme l’actuació.
 • Les despeses de l’equip de so i de la sonorització de la sessió durant la final del concurs aniran a càrrec de l’organització.
 • El període d’inscripció del concurs estarà comprès entre els dies 8 de novembre i 10 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Les sessions que presentin els discjòqueis estaran disponibles a la web del concurs des del moment del registre, l’opció de votació només estarà disponible en els terminis indicats a continuació:
 • El període de votacions constarà de dues fases:
  • La primera fase estarà compresa entre el 11 i 13 de desembre, ambdós inclosos. El requisit per passar a la segona fase és aconseguir un mínim de 50 vots. Els discjòqueis que no compleixin el requisit quedaran desqualificats automàticament. El nombre de vots aconseguits en aquesta primera fase es mantindrà per a la segona.
  • La segona fase estarà compresa entre el 14 i 22 de desembre.
 • El nombre de vots que porta cada discjòquei apareixerà al web, però no pas el seu nom, només el recompte total. Cada discjòquei podrà accedir amb el seu compte per a poder veure quants vots porta. D’aquesta manera convidem a la gent a escoltar tots els discjòqueis i no només els que porten més vots.
 • Arribaran a la final 3 discjòqueis del total de participants. El procés de votació dels discjòqueis serà el següent: el discjòquei més votat a través de Facebook (web) accedirà directament a la final. Els altres dos seran escollits per l’Associació.
 • La fase final del concurs constarà d’una única actuació el dia 3 de febrer a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona.
 • El jurat escollirà el guanyador de l’Engresca’t 2018 que actuarà a la 40a edició de la Telecogresca.
 • A la final es podran utilitzar controladors però en cap cas es podrà utilitzar la funció Sync per fer mescles bàsiques.
 • El participant serà jutjat de les següents habilitats:
  • Mescla. És un requisit mesclar amb confiança.
  • Capacitat tècnica. S’han de mantenir els nivells de volum correctes, fer mescles mentre es fan loops de diferents samples i s’utilitzen diferents vocals. Això es valorarà positivament.
  • Selecció musical. No és un requisit essencial. No obstant, repetir cançons penalitzarà. És convenient preparar altres cançons en cas que algun dels altres DJ posin alguna de les pistes previstes. Planifiqueu un set per a que duri el temps estipulat.
  • Presència a l’escenari.
  • Resposta del públic.
 • El jurat i el públic de la final escolliran el guanyador de l’Engresca’t 2018 que actuarà a la 40a edició de la Telecogresca. El públic valdrà com a un únic vot que es sumarà als dels membres del jurat.
 • Els guanyadors de l’Engresca’t 2018 es comprometen a tocar en directe a la Telecogresca 2018.
 • Els participants de l’Engresca’t 2018 es posen a disposició de l’organització del concurs per a futures actuacions en pròximes gales del mateix.
 • Els guanyadors de l’Engresca’t 2018 es comprometen a tocar en directe a la Telecogresca 2018.
 • El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les seves bases, així com les interpretacions i/o ajustaments que l’organització hi pugui fer. L’incompliment total o parcial de les bases del concurs podrà ser motiu de desqualificació dels participants.
 • Queda exclosa la participació de membres en actiu de l’Associació Cultural Telecogresca.
 • L’organització del concurs Engresca’t 2018 es reserva el dret a modificar totalment o parcialment les presents bases, comunicant-ho als interessats tan aviat com sigui possible.
 • L’organització es reserva el dret de declarar desert el concurs.
 • Els participants autoritzen la difusió pública dels treballs presentats a concurs, incloent però no limitant formats (tant streaming com descarregables) d’àudio i/o vídeo digital per Internet.
 • L’organització es reserva el dret a descartar participants per raons de volum de participació, qualitat artística de les propostes o intentar comprar vots, ja sigui amb diners o regals materials.
 • El sistema de votació popular serà a través de la mateixa pàgina web del concurs. Per tal de controlar el procés de votacions, els usuaris que desitgin votar hauran d’iniciar sessió a la pàgina web del concurs mitjançant el seu usuari de la xarxa social de Facebook i autoritzar que l’aplicació del concurs accedeixi a les seves dades bàsiques. L’organització es reserva el dret a implementar mesures addicionals per tal d’assegurar la validesa dels vots emesos com un nombre mínim d’amistats i tindre el compte verificat.
 • El jurat de la final del concurs estarà format per professionals del món de la música i l’espectacle i un membre de l’Associació Cultural Telecogresca. La seva composició es farà pública durant el transcurs del concurs.
 • L’actuació que el guanyador realitzarà a la Telecogresca 2018 serà no remunerada, però sí que tindrà dietes.
 • Telecogresca es reserva el dret a contractar al guanyador del concurs per a les 3 següents edicions de la Telecogresca a comptar a partir de la següent edició. Telecogresca haurà de comunicar la data de l’actuació amb un mínim de 30 dies d’antelació. La remuneració per a les actuacions serà la següent:
  • Telecogresca 2019: 80€
  • Telecogresca 2020: 130€
  • Telecogresca 2021: 170€
  La decisió de contractar al discjòquei serà de Telecogresca. Aquesta clàusula no suposa en cap cas una obligació per part de Telecogresca.
 • El guanyador del concurs formarà part del cartell de la Telecogresca 2018.
 • El guanyador s’emportarà un curs valorat en 600€ de l’escola de discjòqueis EUMES. Si el guanyador és un duo de DJ, serà un curs per cada membre del duo.
 • Altres possibles premis.